ISO 9001:2015

ISO 9001 2015U Dječjoj bolnici Srebrnjak je početkom 2018. godine proveden audit sustava upravljanja s kojim je DB Srebrnjak uspješno završila postupak tranzicije i usklađivanja svog poslovanja sa zahtjevima nove verzije norme - ISO 9001:2015.

Utvrđena je usklađenost s normom 9001:2015 za upravljanje sustavom za područje: medicinske usluge dijagnostičkih i terapijskih postupaka u okviru bolničkih odjela, dnevne bolnice, hitne ambulante i specijalističkih ambulanti (alergološka i imunološka, pulmološka, kardiološka, neuropedijatrijska, reumatološka, medicina rada i sporta i hiposenzibilizacija, jednodnevna dječja kirurgija, otorinolaringologija, anestezija, nefrološka i gastroenterološka ambulanta), fizikalne terapije i rehabilitacije, zdravstvene njege, edukacije te usluge provođenja kliničkih studija.

ISO je kratica za International Organization for Standardisation, međunarodnu organizaciju za standarde osnovanu 1947. god. ISO 9001 je sustav upravljanja kvalitetom koji zahtijeva dokumentirani sustav slijeda i interakcije određenih procesa, provođenje internih kontrola (revizija) procesa radi utvrđivanja korektivnih i preventivnih radnji u svrhu unaprjeđenje procesa.

Standardi pružaju smjernice za tvrtke i organizacije koje žele osigurati da njihovi proizvodi i usluge dosljedno ispunjavaju zahtjeve korisnika, a da se pritom njihova kvaliteta konstantno povećava.

 

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Jedinica za kvalitetu ISO 9001:2015