Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

Rukovoditelj Odjela:
Ksenija Marin, magistar prava
Telefon: 01/6391-115

Voditelj urudžbenog zapisnika:
Ljiljana Relić, kadrovski referent

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova Dječje bolnice Srebrnjak obavlja pravne poslove zastupanja Bolnice, izrađuje normativne akte i ugovore, provodi javnu nabavu te prati razvoj medicinskog prava.
Odjel je zadužen za poslove vezane uz zapošljavanje djelatnika te pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa, vođenje propisane evidencije i očevidnika te izradu nacrta prijedloga općih akata Bolnice. Odjel vodi poslove uredskog poslovanja, administrativno stručne poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava te brojne pomoćne poslove.

Unutar Odjela za opće, pravne i kadrovske poslove po sistematizaciji pripadaju i: referent zaštite na radu,voditelj tehničke službe, portiri, domar, radnik u odjelu tehničkih poslova, radnik u krugu, radnik u sabirnici rublja, spremačice i vozač.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova