Odjel za radiologiju i UZV dijagnostiku

Standardna (konvencionalna) radiološka dijagnostika bazičan je dijagnostički odjel u kojem se provode svakodnevne, rutinske pretrage dišnih putova djece i mladeži, kao i ostale nekontrastne odnosno neinvazivne metode pregleda.

Dječja i adolescentna dob je, s obzirom na anatomska, fiziološka, patološka i psihologijska obilježja, vrlo zahtjevna i specifična, te su način rada, oprema i izobrazba osoblja prilagođena tim osobitostima.

Voditeljica odjela za radiologiju i ultrazvuk je specijalistica radiolog sa dugogodišnjim iskustvom u području dječje torakalne radiologije. Magisterij i doktorat znanosti iz područja radiologije i zaštite od zračenja obranila je u Laboratoriju za dozimetrijsku kemiju Instituta Ruđer Bošković. Ujedno je i znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. voditelj je projekta "Učinci radioloških dijagnostičkih postupaka u djece pri pregledu dišnih putova". Predaje na poslijediplomskom studiju "Zaštita majke i djeteta" u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu.

Odjel je opremljen klasičnom radiološkom snimaonom, te posebnim uređajem tzv. Baby-fix za fiksaciju dojenčadi i male djece.

Odjel za radiologiju i ultrazvuk je dio prve e-bolnice u Republici Hrvatskoj. Upotrebom IMPAX sustava odjel je povezan sa svim ostalim ambulantama i odjelima. Radiološke snimke mogu se istovremeno vidjeti i u ambulantama i u odjelima. U svrhu "cost benefita" time se štedi vrijeme, prostor i novac.

Na zadovoljstvo naših pacijenata radiološka obrada je trenutačna, visoke kvalitete i usluge.

U suradnji sa Laboratorijem za dozimetrijsku kemiju Instituta Ruđer Bošković mjere se površne – kožne doze zračenja sa najmodernjim dozimetrijskim sustavima RPL i TLD dozimetrima. Rezultati iz tih mjerenja prikazuju se na brojnim simpozijima i kongresima, te se objavljuju radovi.

U okviru projekta u suradnji sa Laboratorijem za mutagenezu Instituta za medicinska istraživanja COMET ASSAY metodom istražuju se moguća oštećenja kromosoma nakon slikanja pacijenata u našoj dijagnostici.

Suvremenom opremom odjela za rardiologiju i ultrazvuk idemo u korak sa drugim visoko specijaliziranih ustanovama za torakalnu obradu djece i maldeži. Educirano osoblje za rad u dječjoj ustanovi, tj. inženjeri medicinske radiologije, radiološki obrađuje djecu od najranije životne dobi upotrebom posebnih uređaja – baby-fix (za dojenčad i malu djecu ); rotacioni stolac ( za predškosku djecu ), a u svih pacijenata strogo se pridržavajući mjera zaštite od prekomjernog izlaganja ionizirajućem zračenju.

Tko je Online

Imamo 87 gostiju i nema članova online

Nalazite se ovdje: Naslovnica Odjel za radiologiju i UZV dijagnostiku