Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova i javne nabave

Rukovoditelj službe:
Ksenija Marin, mag. iur.
tel: 01/6391-141


Djelatnici:
Nada Vuković, dipl. iur., viša stručna savjetnica za javnu nabavu
Kristina Treger, viša stručna savjetnica za javnu nabavu
tel: 01/6391-183
Ljiljana Relić, stručna referentica za administrativne poslove
Valentina Pilko, dipl.iur., viša stručna savjetnica za kadrovske poslove
Ana Šušković Mihiček, stručna referentica za tajničke poslove
Nedžad Softić, stručni referent za nabavu i skladišno poslovanje

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova i javnu nabavu Dječje bolnice Srebrnjak obavlja pravne poslove zastupanja Bolnice, izrađuje normativne akte i ugovore te prati razvoj medicinskog prava.
Služba je zadužena za poslove vezane uz zapošljavanje djelatnika te pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa, vođenje propisane evidencije i očevidnika te izradu nacrta prijedloga općih akata Bolnice. Služba vodi poslove uredskog poslovanja, administrativno stručne poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava te brojne pomoćne poslove.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova i javnu nabavu