Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova i javne nabave

Pomoćnica ravnatelja i rukovoditeljica službe:
Maša Morić, dipl.iur.
tel: 01/6391-141


Ostali djelatnici:
Ana Šušković Mihiček, stručna referentica za tajničke poslove
Ksenija Marin, mag. iur., viša stručna savjetnica za opće poslove
Nada Vuković, dipl. iur., viša stručna savjetnica za javnu nabavu
tel: 01/6391-183
Sunčana Bakočević Piršić, mag.iur., viša stručna savjetnica za pravne poslove

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova i javnu nabavu Dječje bolnice Srebrnjak obavlja pravne poslove zastupanja Bolnice, izrađuje normativne akte i ugovore te prati razvoj medicinskog prava.
Služba je zadužena za poslove vezane uz zapošljavanje djelatnika te pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa, vođenje propisane evidencije i očevidnika te izradu nacrta prijedloga općih akata Bolnice. Služba vodi poslove uredskog poslovanja, administrativno stručne poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava te brojne pomoćne poslove.

Unutar Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova i javne nabave po sistematizaciji pripadaju i: radnik u sabirnici rublja i spremačice.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova i javnu nabavu