Jedinica za kvalitetu

Glavna sestra Jedinice za kvalitetu:
Vlasta Krešić, dipl. med. techn.

Glavna sestra za edukaciju i planirani otpust:
Marta Bačurin, mag. med. techn.

 

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite provodi sljedeće:

• Izrađuje kompletnu dokumentaciju sustava upravljanja kvalitetom
• Implementira i održava sustav upravljanja kvalitetom
• Nadzire, procjenjuje učinkovitost i stalno poboljšava sustav
• Timski postavlja ciljeve za narednu godinu, provodi sve potrebne mjere za osiguranje provedbe ciljeva, te ih analizira u svrhu utvrđivanja pokazatelja kvalitete
• Prati izvršenje zadanog plana unutar organizacijskih jedinica i izvješćuje ravnatelja
• Organizira interne provjere i pripremu podataka za upravinu ocjenu
• Izrađuje izvještaje o potrebnim poboljšanjima sustava
• Evidentira i obrađuje pritužbe pacijenata
• Provodi mjerenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenika
• Nadzire i educira o pravilnom ispunjavanju medicinske i sestrinske dokumentacije
• Komunicira o kvaliteti poslovanja s vanjskim tijelima
• Educira zaposlenike o upravljanju kvalitetom
• Provodi mjere prevencije i praćenja neželjenih događaja prema pacijentu i osoblju
• Potiče preventivne mjere održavanja medicinske i nemedicinske opreme
• Vrednuje kvalitetu pruženih zdravstvenih usluga
• Prati indikatore kvalitete

 

Politika i ciljevi kvalitete 2020.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Jedinica za kvalitetu Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite