Jedinica za kvalitetu

Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn.
Quality Assistant (HR EN ISO 9001), Lead auditor ISO 9001

Glavna sestra Jedinice za kvalitetu, vd. sestra za bolničke infekcije
Dubravka Gajšek, mag. med. techn.

Glavna sestra za edukaciju i planirani otpust:
Marta Bačurin, mag. med. techn.

 

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite provodi sljedeće:

• Izrađuje kompletnu dokumentaciju sustava upravljanja kvalitetom
• Implementira i održava sustav upravljanja kvalitetom
• Nadzire, procjenjuje učinkovitost i stalno poboljšava sustav
• Timski postavlja ciljeve za narednu godinu, provodi sve potrebne mjere za osiguranje provedbe ciljeva, te ih analizira u svrhu utvrđivanja pokazatelja kvalitete
• Prati izvršenje zadanog plana unutar organizacijskih jedinica i izvješćuje ravnatelja
• Organizira interne provjere i pripremu podataka za upravinu ocjenu
• Izrađuje izvještaje o potrebnim poboljšanjima sustava
• Evidentira i obrađuje pritužbe pacijenata
• Provodi mjerenja zadovoljstva pacijenata i zaposlenika
• Nadzire i educira o pravilnom ispunjavanju medicinske i sestrinske dokumentacije
• Komunicira o kvaliteti poslovanja s vanjskim tijelima
• Educira zaposlenike o upravljanju kvalitetom
• Provodi mjere prevencije i praćenja neželjenih događaja prema pacijentu i osoblju
• Potiče preventivne mjere održavanja medicinske i nemedicinske opreme
• Vrednuje kvalitetu pruženih zdravstvenih usluga
• Prati indikatore kvalitete

 

Politika i ciljevi kvalitete 2020.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Jedinica za kvalitetu Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite