Služba nabave

Rukovoditeljica Službe:
Kristina Treger, mag. admin. publ.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnici Službe:
Ksenija Marin, mag.iur, viši savjetnik 1
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Karmen Terzin, dipl.oec., viši savjetnik 1
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nedžad Softić, referent
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba nabave obavlja poslove vezane za postupke javne nabave te poslove u postupcima nabave procijenjene vrijednosti na koju se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi (jednostavna nabava).

Odgovorni smo za:

• prikupljanje i obradu pisanih zahtjeva za nabavu roba, radova i usluga od voditelja/rukovoditelja ustrojstvenih jedinica

• izradu Plana nabave i njegove izmjene i dopune i objavu istih na internetskoj stranici Bolnice i u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)

• provedbu analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom

• pripremu dokumentacije o nabavi

• dostavljanje zahtjeva za pokretanje postupka nabave Gradu Zagrebu kao Središnjem tijelu za nabavu

• davanje Središnjem tijelu za nabavu suglasnosti na dokumentaciju, stručnih mišljenja i pojašnjenja u vezi s opisom predmeta nabave i tehničkim specifikacijama i odgovora na upite ponuditelja

• obavljanje poslova pregleda i ocjene ponuda

• vođenje registra ugovora i praćenje izvršavanja ugovora

• izradu potrebnih statističkih i drugih izvješća iz djelokruga nabave

• izdavanje potvrda o urednom izvršavanju ugovora zaključenih temeljem postupaka nabave

• aktivnu suradnju s gradskim i državnim tijelima u čijem djelokrugu su poslovi javne nabave

• poslove praćenja i nadzora nad provedbom EU projekata

• davanje očitovanja vezanih za izjavljene žalbe u postupcima javne nabave

• izradu i otpremu narudžbenica, odnosno izradu i sklapanje ugovora o nabavi

• zaprimanje jamstava od strane odabranih ponuditelja te povrat istih

• organiziranje pohrane (arhiviranja) cjelokupne dokumentacije javne nabave iz djelokruga rada Službe

Nalazite se ovdje: Naslovnica Služba nabave