Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Rukovoditelj službe:
Ksenija Marin, mag. iur.
tel: 01/6391-141


Djelatnici:
Nada Vuković, dipl. iur., viša stručna savjetnica za javnu nabavu
Kristina Treger, viša stručna savjetnica za javnu nabavu
tel: 01/6391-183
Ljiljana Relić, kontrolor za kadrovske poslove
Valentina Pilko, dipl.iur., viša stručna savjetnica za kadrovske poslove
Ana Šušković Mihiček, stručni savjetnik za tajničke poslove
Nedžad Softić, stručni referent za nabavu i skladišno poslovanje

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova i javnu nabavu Dječje bolnice Srebrnjak obavlja pravne poslove zastupanja Bolnice, izrađuje normativne akte i ugovore te prati razvoj medicinskog prava.
Služba je zadužena za poslove vezane uz zapošljavanje djelatnika te pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa, vođenje propisane evidencije i očevidnika te izradu nacrta prijedloga općih akata Bolnice. Služba vodi poslove uredskog poslovanja, administrativno stručne poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava te brojne pomoćne poslove.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova