Katalog informacija

Dječja bolnica Srebrnjak je kao tijelo javne vlasti, a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10) sačinila katalog informacija. Prema predmetnom zakonu katalog informacija je sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup koje tijelo javne vlasti posebnom odlukom ustrojava. Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

 

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

  • pisanim putem uz ispunjeni obrazac, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama" na poštansku adresu: Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, 10 000 Zagreb
  • elektroničkim putem na : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • na broj fax-a: 01/ 6391 188
  • usmenim putem

Sukladno Zakonu o pravu na pristup onformacijama pisani zahtjev mora sadržavati

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi. Odgovor na vaš usmeni ili pismeni zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrazac-Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću


PRAVILNICI


DONACIJE


Informativni vodič o besplatnim uslugama zdravstvenih ustanova Grada Zagreba namijenjen mladima - Zagreb za zdravlje mladih 


 UPRAVNO VIJEĆE- POZIVI


 STRUČNO VIJEĆE- POZIVI


 POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE- POZIVI 


 ETIČKO POVJERENSTVO- POZIVI


Javna nabava

Procedura o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Postupnik arhiviranja, izlučivanja i uništenja gradiva

Postupak za otvaranje, obračun i isplatu putnih naloga


FINANCIJSKI PLANOVI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

PLANOVI NABAVE


Katalog - Ugovori 2015.

Katalog - Ugovori 2016.

Katalog - Ugovori II. 2016.

Katalog - Ugovori 2017. 

Registar ugovora 2018.

Registar ugovora 2019.

Registar ugovora 2020.

Registar ugovora siječanj-lipanj 2021.


Rješenje o ovlaštenju za provođenje spec. usavršavanja DBS

Rješenje o ovlaštenju za provođenje spec. usavršavanja DBS (dopuna)


Nalazite se ovdje: Naslovnica Katalog informacija