Uprava

UPRAVA
Ravnatelj Bolnice -  doc.dr.sc. Ivo Dumić-Čule, dr. med.
Zamjenica ravnatelja - doc.dr.sc. Ivana Maloča Vuljanko, dr. med.
Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu - Ada Barić Grgurević, dr. med.
Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo - Darija Ordulj-Aničić, mag. med. techn.
Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove- Maša Morić, dipl.iur.
Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje- Nataša Tadić, dipl.oec.


UPRAVNO VIJEĆE
Prof.dr.sc. Sanja Kolaček, dr. med. - predsjednica U.V.
Mr.sc. Ivana Novoselec - član
Izv.prof.dr.sc. Marko Turudić - član
Prof.dr.sc. Tomislav Lauc, dr. dent. med. - član
Prim. Milivoj Novak, dr. med. - član
Prof.dr.sc. Davor Plavec, dr. med. - član

 

ETIČKO POVJERENSTVO
1. Doc.dr.sc. Helena Munivrana Škvorc, dr.med. – Predsjednica Povjerenstva
2. Vlč. Ivan Ćorić – član
3. Maša Morić, dipl.iur. –član
4. Dr.sc.Giorgie Petković, dr.med.-član
5. Prim.mr.sc. Lana Bukovac, dr.med.-član

 

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE
1. Ivana Malada, dr.med. – Predsjednica Povjerenstva
2. Doc.dr.sc. Helena Munivrana Škvorc, dr.med. –član
3. Doc. dr.sc. Damir Erceg, dr.med. – član
4. Dr.sc. Željka Vlašić Lončarić, dr.med.-član
5. Ana-Marija Šantek Pulić, mag.pharm.- član

 

POVJERENSTVO ZA KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA
1. Mr.sc. Biserka Matica, dr.med.spec.mikrobiologije i parazitologije- Predsjednica Povjerenstva
2. Jelena Boneta, dr.med.
3. Prim.Leo Markovinović, dr.med.spec.infektologije-član
4. Dr.sc. Srđan Ante Anzić, dr.med. spec. otorinolaringologije – član, zamjena za ravnatelja
5. Darija Ordulj-Aničić, mag.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo
6. Elizabeta Kralj Kovačić, mag.med.techn. – član
7. Dubravka Gajšek, mag.med.techn., glavna sestra Jedinice za kvalitetu, vd. sestra za kontrolu bolničkih infekcija – član

 

POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI NADZOR
1. Elizabeta Kralj Kovačić,mag.med.techn. –predsjednica Povjerenstva
2.
Prim.mr.sc.Tomislav Gojmerac,dr.med. – član
3.
Ivana Malada, dr.med. –član
4. Dr.sc. 
Jelica Marković,bacc.med.techn. -član
5.
Dr.sc. Ivana Maloča Vuljanko, dr.med.-član

POVJERENSTVO ZA KVALITETU
1. Ada Barić Grgurević, dr.med. –predsjednica Povjerenstva
2. Elizabeta Kralj Kovačić, mag.med.techn. -član
3.
Dr.sc. Denis Polančec, dr.vet.med..- član
4. Prim.mr.sc.Duška Markov-Glavaš,dr.med. –član
5. Doc.dr.sc.Romana Gjergja Juraški,dr.med. -član
6. Darija Ordulj-Aničić,mag.med.techn. -član
7. Marta Bačurin, mag.med.techn. -član
8. Dr.sc.Gordana Fressl Juroš,spec.med.biok. -član
9. Tatjana Savić Jovanović,dr.med. –član
10. Natko Beck,dr.med.- član
11. Ivan Vodopija, mag.physioth. -član
12. Maša Morić, dipl.iur. -član
13. Dr.sc. Giorgie Petković,dr.med. -član

RADNI TIM ZA PROMICANJE ZDRAVLJA DJELATNIKA
1. Nikolina Planinc,mag.med.techn. – predsjednica tima
2. Andrija Miculinić,dr.med. – član
3. Ivan Vodopija,mag.physioth. – član
4. Davor Mačukat, spec.ing.sec. – član
5. Mirta Lončar, mag.psych. – član
6. Zrinka Kolak,mag.med.techn.  –član
7. Ivana Gradiški,mag.nutric. – član

RADNI TIM ZA MEDICINSKU DOKUMENTACIJU
1. Dr.sc. Ivana Maloča Vuljanko, dr.med.
2. Ada Barić Grgurević, dr. med
3. Dr.sc. Željka Vlašić Lončarić, dr.med.
4. Doc. dr.sc. Helena Munivrana Škvorc, dr.med.
5. Marta Bačurin, mag.med.techn.

Tko je Online

Imamo 284 gosta i nema članova online

Nalazite se ovdje: Naslovnica Uprava