Služba bolničke prehrane

Rukovoditelj Službe boničke prehrane
Adrijana Miletić Gospić, dipl. ing. preh. tehn.
Nutricionist
Ivona Višekruna Džidić, mag. nutr.
tel: (01) 6391 151

Ključna zadaća Službe bolničke prehrane Dječje bolnice Srebrnjak je pružanje odgovarajuće, kvalitetne i zdrave prehrane bolničkim pacijentima.

Jelovnici se prilagođavaju stanju svakog pacijenta. Uz standardne obroke za dojenčad, djecu i mlade bez alergija na namirnice ili drugih bolesti kao atopijski dermatitis, celijakija, cistična fibroza, šećerna bolest, bolesti želuca, jetre i dr., u suradnji sa liječnicima i medicinskoim sestrama pripremaju se i individualni obroci ovisno o dijagnozi.

Nutricionist obavlja edukaciju pacijenata tj. njihovih roditelja vezano uz područje prehrane, te priprema naputke za roditelje kako kod kuće nastaviti sa pravilnom prehranom.

Na zahtjev pojedinih bolničkih odjela, pripremaju se oralni dvostruko slijepi placebom kontrolirani provokacijski testovi na pojedine namirnice prema za to predviđenim protokolima.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Služba bolničke prehrane