Služba za financijske i računovodstvene poslove

Djelatnici službe:
Tea Ćorluka, mag.oec., viša stručna savjetnica za financijske i računovodstvene poslove
Katarina Vrsaljko, stručna referentica za materijalno knjigovodstvo, obračun plaće i likvidaturu ulaznih računa
Dijana Majdak, stručna referentica za upis u centralni obračun plaća i evidenciju radnog vremena
Ljiljana Relić, stručna referentica za fakturiranje, blagajničko poslovanje i upis pacijenata
Anton Komšić, stručni referent za fakturiranje, blagajničko poslovanje i upis pacijenata


Telefon: 01/6391-144
Faks: 01/6391-188 

Služba za financijske i računovodstvene poslove organizira i koordinira računovodstveno-financijske poslove, plan i analizu, izradu godišnjeg programa rada, plana razvitka bolnice te prati izvršenje i poduzima mjere za ostvarivanje plana, optimalizaciju i kontrolu troškova.

Služba je zadužena za financijsko i materijalno knjiženje, likvidaturu ulaznih računa te prati salda konti kupaca i dobavljača. Izvršava poslove obračuna plaća i naknada, ugovora o djelu, bolovanja te poslove vođenja blagajne i blagajničkih izvještaja.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Služba za financijske i računovodstvene poslove