Misija sestrinstva u Dječjoj bolnici Srebrnjak

Profesionalna misija sestrinstva u DB Srebrnjak je provođenje visoko kvalitetne zdravstvene njege koja se zasniva na jedinstvenim potrebama bolesnog djeteta koji je na liječenju u našoj bolnici.

Temeljne vrijednosti medicinskih sestara/tehničara u Dječjoj bolnici Srebrnjak

  • Izvrsnost u praksi: Ulaganje u razvoj, edukaciju i bolju suradnju sa pacijentima i članovima njihovih obitelji.
  • Skrb za pacijenta: Pomoć pri zadovoljavanju zdravstvenih potreba naših malih pacijenata osnovne su smjernice našeg rada.
  • Timski rad: Poštovanje, pozitivna komunikacija i dobra suradnja svih članova zdravstvenog tima
  • Integritet: Naš rad integrira visoke standarde rada unutar provođenja procesa zdravstvene njege i skrbi za pedijatrijskog pacijenta.
  • Profesionalni razvoj: Izvrsnost u našoj profesiji usmjerena je ka cijelo-životnom učenju, prihvaćanju promjena, te provođenje zdravstvene skrbi temeljene na dokazima najbolje prakse.
  • Inovativnost: prihvaćanje promjena, kreativnost, kontinuirano učenje


Filozofija sestrinstva u Dječjoj bolnici Srebrnjak

Proces zdravstvene njege pedijatrijskog bolesnika usmjeren je na pružanje pomoći u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku na način koji će pridonijeti što bržem postizanju optimalne samostalnosti i oporavka pacijenta.

  • Jedno od važnih načela rada zastupanje je prava pacijenata, bez obzira na njihovu etničku ili religioznu pripadnost, ekonomski ili socijalni status.
  • Holistički pristup, koordinacija i efektivnost zdravstvene njege zasniva se na etičko moralnim principima, razumijevanju kulturoloških potreba pojedinaca i suvremenim smjernicama za rad.
  • Izvrsnost u sestrinskoj praksi gradi se na principima kontrole kvalitete rada, i odgovornosti.
  • U međusobnoj komunikaciji, s našim malim pacijentima, njihovim obiteljima, te kolegama zdravstvenim djelatnicima postupamo s poštovanjem i uvažavanjem u svakoj zajedničkoj interakciji.
Nalazite se ovdje: Naslovnica Misija sestrinstva u Dječjoj bolnici Srebrnjak