Atopica

"ATOPICA" ("Atopic diseases in changing climate, land use and air quality") je projekt u kojem Dječja bolnica Srebrnjak sudjeluje kao jedan od 11 partnera u okviru konzorcija koji uključuje partnere iz Austrije, Italije (2), Francuske (2), Belgije, Njemačke, Velike Britanije(3) i Hrvatske.

Projekt će odgovoriti na slijedeća pitanja postavljena u pozivu za projektne prijedloge FP7-ENV-2011 (Environment (including climate change)):
• ispitati kako čimbenici poput klimatskih promjena, širenja invazivnih biljnih vrsta te korištenja zemljišta utječu na prostornu i vremensku raspodjelu inhalacijskih alergena, posebice polena, te koji je učinak tih promjena na učestalost alergijskih bolesti u Europi, posebice među osjetljivom populacijom kao što su djeca do 10 godina, starije osobe te osobe s kroničnim bolestima;
• ispitati izloženost inhalacijskim alergenima u vanjskom i unutarnjem okolišu;
• ispitati međudjelovanje između polena i zagađivača zraka te njihov utjecaj na alergogenost;
• ispitati učinke klimatskih promjena na gustoću polena te alergogenost i to vezano uz trenutnu situaciju i buduće projekcije.

U RH će se provesti "case-studies" u pedijatrijskoj populaciji kroz 36 mjeseci (tri peludne sezone biljne vrste Ambrosia artemisiifolia L. (porodica Asteraceae), pelinolisni limundžik) koja je fokus istraživanja ovog projekta.

Ispitivanje je pregledalo Etičko povjerenstvo Dječje bolnice Srebrnjak, koje je nakon uvida u dokumentaciju odobrilo istraživanje.
Ispitivanje se provodi u skladu sa svim primjenjivim smjernicama, čiji je cilj osigurati pravilno provođenje i sigurnost osoba koje sudjeluju u ovom znanstvenom istraživanju, uključujući Osnove dobre kliničke prakse, Helsinšku deklaraciju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske (NN 121/03) i Zakon o pravima pacijenata Republike Hrvatske (NN 169/04).

Roditelji/staratelji ispitanika na roditeljskom sastanku dobivaju:
• Informirani pristanak sa svim podacima o projektu i provedbi testiranja djeteta, a sadrži i:
 - suglasnost za sudjelovanje (kojim pristaju na kožno testiranje)
 - suglasnost za sudjelovanje u dijelu istraživanja vezanom uz genomiku i transkriptomiku (kojim pristaju na vađenje uzorka krvi za gensku i imunološku analizu)
• Upitnik ISAAC faza II
• Socio-ekonomski upitnik

Dijelovi projektnog zahtjeva:

1. Prikupljanje podataka o djeci (3300 djece od 4 do 9 godina starosti) u područjima s različitim koncentracijama peludi ambrozije:
• Slavonija (područje visoke koncentracije peludi ambrozije)
• Zagreb i okolica (područje srednje koncentracije peludi ambrozije)
• Dalmacija (područje niske koncentracije peludi ambrozije)
Podaci sadrže:
 - rezultate kožnog testiranja (SPT) na standardnu paletu inhalacijskih alergena (provedenog nakon potpisivanja Suglasnosti za sudjelovanje od strane roditelja/staratelja)
 - osnovne podatke o djetetu (dob, spol, kontakt podaci)
 - rezultate uIgE iz periferne krvi (ukoliko je potpisan posebni pristanak za vađenje krvi)
 - podatke o alergijskim simptomima djeteta od rođenja do danas (upitnik ISAAC faza II)
 - podatke iz Socio-ekonomskog upitnika

2. Prikupljanje podataka o djeci senzibiliziranih na pelud ambrozije:
• ispunjavanje peludnih dnevnika (gdje će bilježiti dnevna kretanja, popratne alergijske simptome i primjenu terapije)
• mjerenje unutrašnje koncentracije peludi i onečišćujućih tvari u zraku

3. Identifikacija de novo alergije na ambroziju tokom tri peludne sezone ambrozije (2012., 2013., 2014.)

 

Atopica BannerConfNewsletter

 

atopica text(peludni dnevnik)

Tko je Online

Imamo jedan gost i nema članova online