Novosti

Priopćenje za medije

dbsDječja bolnica Srebrnjak
Zagreb, Srebrnjak 100
Tel. 01/ 6391 100
Fax. 01/ 6391 188
v.d.Ravnateljice: Ivana Đerek Dubravčić,dr.med.
Zagreb, 13.12.2019.
ISO 9001:2015

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE


Nastavno na značajan medijski i javni interes te u cilju informiranja cjelokupne javnosti, ali prije svega naših pacijenata i zaposlenika Bolnice, ovim putem želimo upoznati sve zainteresirane dionike s novostima u poslovanju Dječje bolnice Srebrnjak.

S datumom 12. prosinca 2019. godine Dječja bolnica Srebrnjak s HZZO-om je potpisala Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, a koji nije bio potpisan od siječnja 2018. godine, što je stvaralo objektivne probleme u poslovanju.

Novo vodstvo Dječje bolnice Srebrnjak time je osiguralo sredstva u iznosu od 7.000.000,00 kn, a koja su doznačena od strane HZZO-a odmah nakon potpisivanja navedenog Ugovora. Navedeni financijski iznos bit će prije svega upotrjebljen za podmirenje obveza prema dobavljačima sa čime će se krenuti već sljedećeg tjedna.

Kao v.d. ravnatelja bolnice započela sam s detaljnim analizama sve poslovne dokumentacije koju imam na raspolaganju te sam pokrenula procese rješavanja situacija koje dugi niz godina nisu rješavane. Primjerice, uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je zadnji s HZZO-om potpisani Dodatak IX. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja 2015. godine do 30. lipnja 2017. godine što sam istog trena uputila u proceduru te je dokument već jučer potpisan.

Novo vodstvo bolnice nastavit će provoditi aktivnosti koje će imati za cilj ispraviti sve nepravilnosti u poslovanju, a koja su kroz prethodne godine uvidjela i na što su upozoravala nadležna tijela – od HZZO-a do posljednjeg nalaza Kontrolnog ureda Grada Zagreba.

S ciljem zaštite svih vrijednosti Dječje bolnice Srebrnjak, ali i jasnog informiranja čitave javnosti ovim putem želimo napomenuti kako je proteklih dana iznesen niz neistinitih informacija vezanih uz međupostaju žičare na Brestovcu te  EU projekt Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)  kk.01.1.1.10.0001 (u daljnjem tekstu:  Projekt CCTM). Iz dopisa Gradonačelnika Grada Zagreba, koji je upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja u listopadu 2016. godine, razvidno je da Grad Zagreb od samog početka pruža kontinuiranu stručnu, logističku i financijsku podršku Projektu CCTM (Vidi Privitak). Vezano uz zemljišnu nekretninu na Brestovcu Zaključkom o prihvaćanju prijenosa prava vlasništva (Službeni glasnik 15/19) te Ugovorom o prijenosu vlasništva zemljišta između Bolnice i Grada Zagreba, kao osnivača Dječje bolnice Srebrnjak, regulirani su formalno pravni odnosi u svrhu izgradnje donje postaje žičare. Ugovor o prijenosu vlasništva zemljišta između Bolnice i Grada je u ime Bolnice potpisao tadašnji ravnatelj i time je završena cjelokupna procedura oko navedenog zemljišta od ukupno 813 metara kvadratnih.

Vezano uz projekt Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM), aktualno vodstvo trenutno analizira svu dostupnu dokumentaciju kako bi se ubrzali svi procesi i izbjegla ugroza ovog strateški važnog projekta za Grad Zagreb i za Republiku Hrvatsku. Dopuna dokumentacije koja nedostaje Gradu Zagrebu za dalje djelovanje bit će dostavljena po izvršenoj analizi.

U Zagreb, 13. 12. 2019.

V.d. ravnatelja bolnice

Ivana Đerek Dubravčić, dr. med.

Privitak (pdf)

Nalazite se ovdje: Naslovnica Novosti Priopćenje za medije