Novosti

ISO 9001:2015

DBS DIAS hrv akreditacijaU prosincu 2019. godine poveden je audit sustava za međunarodni program akreditacije za bolnice. Program se temelji na DNV GL NIAHO Programu akreditacije za bolnice koji je odobren od strane Centers for Medicare and Medicaid Services za akreditaciju bolnica u Sjedinjenim Državama. Utvrđena je usklađenost Dječje bolnice Srebrnjak sa zahtjevima DNV GL MEĐUNARODNOG PROGRAMA AKREDITACIJE ZA BOLNICE.
 
U siječnju 2020. godine proveden je vanjski audit sustava upravljanja kvalitetom te je DB Srebrnjak uspješno završila postupak recertifikacije. Ovim postupkom dokazujemo usklađenost i usmjerenost ka kontinuiranom poboljšavanju
 
Utvrđena je usklađenost s normom 9001:2015 za upravljanje sustavom za područje: medicinske usluge dijagnostičkih i terapijskih postupaka u okviru bolničkih odjela, dnevne bolnice, hitne ambulante i specijalističkih ambulanti (alergološka i imunološka, pulmološka, kardiološka, neuropedijatrijska, reumatološka, medicina rada i sporta i hiposenzibilizacija, jednodnevna dječja kirurgija, otorinolaringologija, anestezija, nefrološka i gastroenterološka ambulanta), fizikalne terapije i rehabilitacije, zdravstvene njege, edukacije, znanstveno istraživački rad te usluge provođenja kliničkih studija.
 Iso9001 2015
ISO je kratica za International Organization for Standardisation, međunarodnu organizaciju za standarde osnovanu 1947. god. ISO 9001 je sustav upravljanja kvalitetom koji zahtijeva dokumentirani sustav slijeda i interakcije određenih procesa, provođenje internih kontrola (revizija) procesa radi utvrđivanja korektivnih i preventivnih radnji u svrhu unaprjeđenje procesa.
 
Standardi pružaju smjernice za tvrtke i organizacije koje žele osigurati da njihovi proizvodi i usluge dosljedno ispunjavaju zahtjeve korisnika, a da se pritom njihova kvaliteta konstantno povećava.
 
Nalazite se ovdje: Naslovnica Novosti ISO 9001:2015