Natječaji za javnu nabavu

Temeljem čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) Dječja bolnica Srebrnjak kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:
Terra Zisseria d.o.o. Marije Sniježne 73A, Zagreb
SALUS POPULI d.o.o. Praška 6, Zagreb
KBC Zagreb, Ulica Mije Kišpatića 12, Zagreb

 

 

 

2024. godina 

 

 

02.07.2024.
Poziv na dostavu ponuda za:
Sanacija odlagališta za otpad | Izvedbeni arhitektonski nacrti | Troškovnik | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

02.07.2024.
Poziv na dostavu ponuda za:
Nabava uređaja ENF-V3 flexible videoscope | Tehničke specifikacije | Troškovnik | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

05.06.2024.
Poziv na dostavu ponuda za:
Medicinski plinovi | Troškovnik | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

04.06.2024.
Poziv na dostavu ponuda za:
Materijal za čišćenje | Troškovnik | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

27.05.2024.
Poziv na dostavu ponuda za:
Materijal za čišćenje | Troškovnik | Ponudbeni list 

 

15.04.2024.
Poziv na dostavu ponuda za:
Nabava računalne opreme
Grupa 1: Tehničke specifikacije | Troškovnik | Ponudbeni list | Izjava o jamstvenom roku i roku isporuke | Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Grupa 1
Grupa 2: Tehničke specifikacije | Troškovnik | Ponudbeni list | Izjava o jamstvenom roku i roku isporuke | Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Grupa 2
Grupa 3: Tehničke specifikacije | Troškovnik | Ponudbeni list | Izjava o jamstvenom roku i roku isporuke | Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Grupa 3

 

02.04.2024.
Poziv na dostavu ponuda za:
Nabava računalne opreme | Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja | Obavijest o poništenju postupka
Grupa 1: Tehničke specifikacije | Troškovnik | Ponudbeni list | Izjava o jamstvenom roku
Grupa 2: Tehničke specifikacije | Troškovnik | Ponudbeni list | Izjava o jamstvenom roku
Grupa 3: Tehničke specifikacije | Troškovnik | Ponudbeni list | Izjava o jamstvenom roku

 

25.03.2024.
Poziv na dostavu ponuda za:
Usluge čišćenja | Troškovnik | Ponudbeni list | Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja | Obavijest o produljenju roka za dostavu ponude | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

09.02.2024.
Poziv na dostavu ponuda za:
Izrada projektne dokumentacije opremanja Dječje bolnice Srebrnjak | Izvedbeni arhitektonski projekt MAPA 1 (1. dio, 2. dio, 3. dio, 4. dio, 5. dio) | Troškovnik | Ponudbeni list | Dilatacija 1 i 3- Popis opreme | Dilatacija 2- Popis opreme | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

25.01.2024.
Poziv na dostavu ponuda za:
Holter EKG-a | Tehničke specifikacije | Troškovnik | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

 

2023. godina 

 

04.12.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Prilagodba spremišta za infektivni otpad; Grupe
Grupa 1: Građevinski radovi za infektivni otpad | Troškovnik | Ponudbeni list
Grupa 2: Kontejner za infektivni otpad | Tehničke specifikacije | Troškovnik | Skica za kontejnerSlika 1 | Slika 2 | Ponudbeni list
Obavijest o izmjeni dokumentacije

 

21.11.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Lijekovi; Grupe | Grupa 1: Troškovnik | Grupa 2: TroškovnikGrupa 3: Troškovnik | Grupa 4: Troškovnik | Grupa 5: Troškovnik | Ponudbeni list | 1. Upit gospodarskog subjekta | 2. Upit gospodarskog subjekta | 3. Upit gospodarskog subjekta | Odgovori naručitelja na upite | Obavijest o produljenju roka za dostavu ponude | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda; grupa 2 | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda; grupa 3 | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda; grupa 4 | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda; grupa 5

 

15.11.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Laboratorijski potrošni materijal za potrebe projekta CEKOM (Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici KK.01.2.2.03.0006.), Grupe
Grupa 1: Troškovnik |  Grupa 2: Troškovnik |  Grupa 3: Troškovnik- izmjena (Obavijest o izmjeni dokumentacije) | Grupa 4: Troškovnik | Opći uvjeti | Ponudbeni list | Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja

 

10.11.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Nabava usluge izrade studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva u sklopu EU projekta „Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu informatičku platformu“(KK.01.1.1.07.0074) | Prilozi | Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

08.11.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva i usluga izrade i podnošenja patentne prijave u sklopu EU projekta 'Razvoj personaliziranog koncepta za redukciju prekomjerne i održavanje zdrave tjelesne mase u liječenju kroničnih bolesti djece i odraslih' KK.01.1.1.07.0075. | Prilozi | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

30.10.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Lijekovi, 1. izmjena | Grupa 1: Troškovnik | Grupa 2: TroškovnikGrupa 2: Troškovnik, izmjena 1 | Grupa 2: Troškovnik, izmjena 2Grupa 3: Troškovnik 1 | Grupa 4: Troškovnik, izmjena 1 | Grupa 4: Troškovnik, izmjena 2 | Grupa 4: Troškovnik, izmjena 3 |  Grupa 5: Troškovnik, izmjena 1 |  Grupa 5: Troškovnik, izmjena 2Grupa 6: Troškovnik | Opći uvjeti | Ponudbeni list | Obavijest o produljenju roka za dostavu ponude
1. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja2. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja | 3. Upit gospodarskog subjektaOdgovor Naručitelja na 3. upit gospodarskog subjekta | 4. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja | 5. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja | 6. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja
 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda_ Grupa 6

 

27.10.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva i usluga izrade i podnošenja patentne prijave u sklopu EU projekta 'Razvoj personaliziranog koncepta za redukciju prekomjerne i održavanje zdrave tjelesne mase u liječenju kroničnih bolesti djece i odraslih' KK.01.1.1.07.0075. | Prilozi

 

27.10.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Reagensi za pretrage specifičnih alergena i antigena autoimunosti | Troškovnik- izmjena | Opći uvjeti | Ponudbeni list | Obavijest o produljenju roka za dostavu ponude | Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

11.10.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Usluge analize testova i podataka in vitro obrade | Tehničke specifikacije | Izjava ponuditeljaPopis usluga | Troškovnik | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

11.10.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Usluge spiroergometrijskog testiranja | Tehničke specifikacije | Izjava ponuditeljaPopis usluga | Troškovnik | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

29.09.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Zbrinjavanje ugostiteljskog otpada, biorazgradljivog otpada iz kuhinja i kantina | Troškovnik | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

27.09.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Zbrinjavanje medicinskog otpada | Troškovnik (izmjenjeni) | Ponudbeni list | Izmjena dokumentacijeObavijest o produljenju roka za dostavu ponude | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

13.09.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Toneri | Troškovnik (izmjena) | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
1. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja2. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja | 3. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja

 

 

22.08.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Uredski materijal | Troškovnik | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

14.08.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Nabava računala za potrebe EU projekta 'Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu informatičku platformu (K.K. 01.1.1.07.0074)

1. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja2. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja | 3. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja | 4. Upit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja
Obavijest o produljenju roka za dostavu ponude

 

01.08.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Korektivno održavanje integriranog bolničkog informacijskog sustava | Specifikacija programskog rješenja | Troškovnik | Opći uvjeti | Ponudbeni list

 

28.07.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Pulsni oksimetri- 10 komada | Tehničke specifikacije | Troškovnik | Opći uvjeti | Ponudbeni list | Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda

 

19.07.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
FeNo uređaj s nazalnom funkcijom | Tehničke specifikacije | Troškovnik | Opći uvjeti | Ponudbeni list

 

10.07.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Premije osiguranja | Tehnička dokumentacija | Troškovnik | Ponudbeni list | Tablica invaliditeta

 

07.07.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Usluge demineralizacije vode | Troškovnik | Ponudbeni list

 

30.06.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Službena radna odjeća | Troškovnik | Ponudbeni list

 

21.04.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Nabava kontejnera (4 komada)
| Tehničke specifikacije | Troškovnik | Opći uvjeti Ponudbeni list | Obavijest o produljenju roka za dostavu ponude | 
2. Obavijest o produljenju roka za dostavu ponudeUpit gospodarskog subjekta i odgovor Naručitelja

 

12.04.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Pregledni ležaj- 8 kom. | Tehničke specifikacije | Troškovnik | Ponudbeni list | Obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi

 

27.03.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Nabava usluga izrade studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva te usluga izrade i podnošenja patentne prijave
 | Prilozi

 

02.03.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Nabava kontejnera (4 komada)
| Tehničke specifikacije | Troškovnik | Opći uvjeti | Tlocrt za kontejnerPonudbeni list

 

21.02.2023.
Poziv na dostavu ponuda za:
Nabava usluga razvoja koncepta i plan proizvoda i nabava usluga razvoja personaliziranog programa gubitka tjelesne mase
| Prilozi | Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

 

 

 

 

 

 

(prijašnji natječaji za javnu nabavu nalaze se u arhivi Dječje bolnice Srebrnjak)

 

 

Arhiva

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javna nabava Natječaji za javnu nabavu