Uprava

UPRAVA

Ravnatelj Bolnice -  dr.sc.Ivo Dumić-Čule, dr. med.
Zamjenica ravnatelja - Ivana Đerek Dubravčić, dr. med.
Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu - Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn.
Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo - Darija Ordulj-Aničić, mag. med. techn.
Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove- Maša Morić, dipl.iur.
Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje- Nataša Tadić, dipl.oec.


UPRAVNO VIJEĆE

Prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina, dr. med. - predsjednica U.V.
Mr. sc. Jozo Milićević - član
Slavko Antolić, dr. med. - član
Andrea Šulentić, dipl.iur. - član
Prim. dr.Milivoj Novak, dr. med. - član
Prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med. - član


ETIČKO POVJERENSTVO

1. Doc.dr.sc. Helena Munivrana Škvorc, dr.med. – predsjednica
2. Prof. dr. sc. Željko Tanjić - član
3.
Maša Morić, dipl.iur - član
4.
Dr.sc. Giorgie Petković,dr.med.- član
5. Prim. mr. sc. Lana Bukovac, dr. med. - član

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

1. Doc. dr. sc. Damir Erceg, dr. med. - predsjednik
2.
Doc.dr.sc. Helena Munivrana Škvorc, dr.med.- član
3. Dr. sc. Željka Vlašić Lončarić, dr. med. - član
4. Ivana Malada, dr. med. – član
5. Ana-Marija Šantek Pulić, mag. pharm. - član

POVJERENSTVO ZA KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA

1. Mr.sc. Biserka Matica,dr.med.spec. mikrobiologije i parazitologije – predsjednica Povjerenstva
2. Daniela Vojvodić,dr.med.spec.epidemiologije – član
3 .Prim. Leo Markovinović,dr.med.spec. infektologije- član
4. Dr.sc. Srđan Ante Anzić,dr.med.spec.otorinolaringologije –član, zamjena za ravnatelja
5. Darija Ordulj-Aničić, mag.med.techn. , pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo-  član
6. Elizabeta Kralj Kovačić,mag.med.techn., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu – član
7 .Dubravka Gajšek,mag.med.techn., glavna sestra Jedinice za kvalitetu, vd. sestra za kontrolu bolničkih infekcija-član

POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI NADZOR

1. Elizabeta Kralj Kovačić,mag.med.techn –Predsjednica Povjerenstva
2.
Prim.mr.sc.Tomislav Gojmerac,dr.med. – član
3.
Ivana Malada, dr.med –član
4.
Jelica Marković,bacc.med.techn. -član
5.
Dr.sc. Ivana Maloča Vuljanko, dr.med.-član

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

1. Elizabeta Kralj Kovačić, mag.med.techn. – pomoćnica ravnatelja za kvalitetu –predsjednica Povjerenstva
2.
Dr.sc. Denis Polančec, dr.vet.med..- član
3. Dubravka Gajšek, mag.med.techn. -član
4. Prim.mr.sc.Duška Markov-Glavaš,dr.med. –član
5. Doc.dr.sc.Romana Gjergja Juraški,dr.med. -član
6. Darija Ordulj-Aničić,mag.med.techn. -član
7. Marta Bačurin, mag.med.techn. -član
8. Dr.sc.Gordana Fressl Juroš,spec.med.biok. -član
9. Tatjana Savić Jovanović,dr.med. –član
10. Natko Beck,dr.med.- član
11. Ivan Vodopija, mag.physioth. -član
12. Maša Morić, dipl.iur. -član
13. Dr.sc. Giorgie Petković,dr.med. -član

POVJERENSTVO ZA PREGLED KORIŠTENJA USLUGA

1. Doc.dr.sc. Romana Gjergja Juraški,dr.med.
2. Prim.mr.sc. Lana Bukovac,dr.med.
3. Dr.sc. Ivana Maloča Vuljanko,dr.med.
4. Dr.sc. Srđan Ante Anzić, dr.med.
5. Antun Komšić

RADNI TIM ZA PROMICANJE ZDRAVLJA DJELATNIKA

1. Nikolina Planinc,mag.med.techn. – predsjednica tima
2. Andrija Miculinić,dr.med. – član
3. Ivan Vodopija,mag.physioth. – član
4. Davor Mačukat, spec.ing.sec. – član
5. Mirta Lončar, mag.psych. – član
6. Zrinka Kolak,mag.med.techn.  –član
7. Ivana Gradiški,mag.nutric. – član

Tko je Online

Imamo jedan gost i jedan član online

  • diasdnvgl
Nalazite se ovdje: Naslovnica Uprava