Odjel za alergologiju i kliničku imunologiju s dnevnom bolnicom

Voditelj odjela
Prof.dr.sc.Mirjana Turkalj, dr.med.

Glavna sestra odjela
Marija Vodopija, bacc.med.techn

Stručni tim
Naš tim čine vrhunski pedijatri, alergolozi i imunolozi, pulmolozi, klinički farmakolog, te  posebno educirane medicinske sestre koji su posvećeni pružanju najbolje zdravstvene skrbi djeci svih dobnih skupina, uključujući i adolscente. Svi članovi tima imaju bogato iskustvo u zdravstvenoj dijagnostici i skrbi u navedenim područjima medicine, te se redovito educiraju kako bi ostali u korak s najnovijim medicinskim saznanjima.

Na odjelu se zbrinjavaju i liječe djeca od dobi mjesec dana  do 18 godina.  Odjel se sastoji od stacionarnog dijela i dnevne bolnice.

Na odjelu za alergologiju i kliničku imunologiju s dnevnom bolnicom zbrinjavaju se pacijenti s:

 1. Akutnim i kroničnim bolestima dišnog sustava u djece

 • Astma - egzacerbacije astme - uz redovita praćenja u ambulantama bolnice, uslijed pogoršanja ili potrebe za dodatnom dijagnostičkom obradom pacijenti s astmom zbrinjavaju se putem odjela. Pogoršanja astme u sklopu respiratornih infecija gornjih i donjih dišnih puteva ili uz upale pluća također se zbrinjavaju na Odjelu.
 • astma s komorbiditetima –bolesnicima koji imaju loše kontroliranu astmu provodi se dodatna dijagnostička obrada, uključujući provođeje 24-h pH metrije jednjaka s višekanalnom impedancom (molim vidjeti u nastavku dijagnostičke postupke koji se provode na Odjelu)
 • teška i loše kontrolirana astma- provode se dodatni dijagnostički postupci i liječenje biološkim lijekovima po principima personalizirane i precizne medicine (omalizumab, mepelizumab, dupilumab, tezepelumab)
  rijetki fenotipovi astme (Brittle astma, kašljačka astma, noćna astma, itd). Svi bolesnici s astmom se dodatno educiraju glede korišenja mjerača vršnog protoka zraka, kontroli okoliša i izbjegavanju trigera, načinu primjene terapije, prepoznavanju pogoršanja i liječenju pogoršanja. Dodatna edukacija se provodi i u astma školi.
 • recidivirajuće piskanje u djece s atopijskom konstitucijom – provode se dodatni dijagnostički postupci i liječenje akutnih pogoršanja s umjereno-teškom ili teškom bronhoopstrukcijom, uz pad SaO2 ≤94%
 • GERB- gastroezofagealna refluksna bolest- kod pacijenta sa sumnjom na GERB ili laringofaringealni refluks (LPR) dijagnoza se postavlja pomoću 24 satne pH metrije ili 24 satne pH metrije s višekanalnom impedancom. Po postavljenoj dijagnozi, provodi se edukacija roditelja o provođenju antireflusknih mjere te ordinira terapija i praćenje. 

2. Alergijskim bolestima u djece 

 • anafilaksija – dodatna dijagnostika i liječenje djece nakon anafilaktične atake, 
 • atopijski dermatitis- pacijenti s atopijskim dermatitisom prolaze opsežnu dijagnostičku obradu, te se provodi njega i liječenje ekcematoznih promjena kože uz liječenje superinfekcije kod akutnih pogoršanja. Provodi se edukacija djece i roditelja kako pravilno provoditi njegu kože,  primjenjivati topičku terapiju, prepoznati  okidače bolesti, kao i njihove eliminacije kako bismo poboljšali kvalitetu života naših pacijenata.
 • nutritivne alergije- provode se dodatni dijagnostički postupci za dokaz ili isključivanje alergije na hranu, kako IgE posredovane tako i ne-IgE posredovane alergije na hranu.U suradnji s nutricionističkim timom pripremaju se pripravci za provođenje dvostruko-slijepog-placebom kontroliranog oralnog provokacijskog testa, kao ipripravci za jednostruko-slijepi provokacijski test te otvoreni provokacijski test hranom. Bolesnicima s dijagnosticiranom nutritivnom alergijsom pripremaju se personalizirani zamjesnski balansirani jelovnici i provodi savjetovanje roditelja. Na odjelu se nakon određivanja početne doze djeci koja nisu razvila toleranciju na hranu provodi se. oralna imunoterapija. Djeci koja imaju visoki rizik od pojave anafilaksije na hranu, koja ne toleriraju vrlo niske doze nutritivnog alergena provodi se oralna imunoterapija u kombinaciji s biološkom terapijom (omalizumab).
 • urtikarije i angioedemi- provodi se opsežna dijagnostička obrada i liječenje pacijenata s novonastalim, ponavljajućim ili kroničnom urtikarijom i angioedemima. U indiciranim slučajevima bolesnicima s idiopatskom urtikarijom provodi se liječenje biološkim lijekom (omalizumab).
 • alergije na lijekove i medicinske pripravke- djeca sa sumnjom na alergijsku reakciju na lijek (IgE i ne-IgE posredovane alergijske reakcije na lijek) u bolničkim uvjetima se provodi testiranje (prick test, intradermalni test, epikutani test, a potom se provode provokacijki testovi (oralni, bronhalni, intramuskularni, subkutani, intravenski) uz stalni monitoring vitalnih funkcija i pravovremeno prepoznavanje i liječenje nuspojava.
 • alergije na komponente cjepiva
 • alergije na otrove insekata i opnokrilaca- djeca koja su imala alergijske reakcije na ubode opnokrilaca (osa, pčela, stršljen) po provedenoj dijagnostičkoj obradi započinju specifičnu imunoterapiju, s.c. po tzv. „rush protokolu“. Bolesnici se dodatno educiraju o primjeni autoinjetora adrenalina i izbjegavanju uboda insekata (Upute osobama alergičnim na ubode insekata -pdf)

3. Imunološkim poremećajima i bolestima u djece - uz dijagnostičku obradu provodi se liječenje i praćenje pacijanata s različitim bolestima koje se manifestiraju zbog poremećaja imunološkog odgovora, kako prirođenog tako i stečenog.

 • Prirođne imunodeficijencije- djeci s prirođenim imunodeficijencijama kako humoralnog, tako i staničnog imuniteta ili s miječnim poremećajima imuniteta nakon učinjene ambulantne obrade provodi se supstitucijska terapija imunoglobulinima (IVIG ili s.c.) te liječe komlikacije bolesti. 
 • Bolesti povezane s imunološkom disregulacijom, kao posebna podskupina poremećaja prirođene imunosti (npr. poremećaji regulacijskih limfocita, autoimuni limfoproliferativni sy, sklonost teškoj infekciji EBV, itd) zbrinjavaju se i liječe na Odjelu. Poseban su dijagnostički izazov. 
 • Autoinflamatorne bolesti koje se javljaju zbog poremećaja prirođenog imunološkog odgovora (neutrofili, makrofagi i prirodne stanice ubojice) pretjerano reagiraju na infekcije lučenjem prekomjernih razina upalnih molekula bez pokretanja učinkovitog imunološkog odgovora uzročnike infekcije. Dijagnostika i liječenje bolesnika s nejasnim febrilnim stanjima i sumnjim na autoinflamatorne bolesti provodi se na Odjelu.
 • Ostale bolesti koje su povezane s poremećenim imunološkim odgovorom, kao što su PANDAS, liječe se na Odjelu provođenje terapije intravenskim imunoglobulinima ili biološkim lijekovima.
 • Na odjelu se njeguje međudisciplinarni pristup potreban za razumijevanje i liječenje alergijskih i imunoloških bolesti u djece. Bolje razumijevanje zajedničkih patofizioloških mehanizama i novih terapijskih pristupa uključujući sve rašireniju upotrebu bioloških lijekova u terapiji alergijskih i imunoloških poremećaja osnova su u suradnji sa ekspertima u Bolnici, ali i s drigim Klinikama, u zemlji i inozemstvu.
 • Edukacija je bitna sastavnica redovnih aktivnosti na Odjelu. Provodi se edukacija specijalizanata, liječnika iz Bolnice ili gostujućih liječnika,studenata medicine, sestrinstva, stručna edukacija medicinskih sestara, pacijenata, ali i šire javnosti u bolestima i stanjima koja se liječe na Odjelu.
 • Dijagnostičko-terapijski postupci koji se provode na Odjelu uključuju kompletnu dijagnostičku i terapiju alergijskih i imunoloških bolesti i stanja, komorbiditetnih i srodnih bolesti. Kroz hospitički pristup provodi se bliska suradnja s drugim Odjelima u Bolnici, kao što su Odjel za radiološku dijagnostiki  i ultrazvuk, Odjel za plućnu funkcijsku dijagnostiku, Odjel za kardiološku dijagnostiku, Odjel za reumatologiju, Odjel ra neuropedijatriju i poremećaje spavanja, Odjel za laboratorijsku dijagnostiku, Odjel za fizikalmu medicinu i rehabilitaciju, Odjel za medicinska istraživanja, Odjel za pojačanu pedijatrijsku skrb, Odjelom za otorinolaringologiju, i drugim odjelima Bolnice.
  Odjel je također Referentni centar za kliničku alergologiju djece, Centar je izvrsnosti za personaliziranu medicinu. Djelatnici Odjela uključeni su brojne europske i nacionalne istraživačke projekte iz područja alergijskih bolesti kao što su ATOPICA i iFAAM, IMPTOX, EDIAQI, autori su brojnih kongresnih priopćenja te stručnih i znanstvenih članaka, predavači na različitim sveučilišnih dodiplomskih i poslijediplomskim studijima (Medicinski fakultet Hvratskog katoličkog sveučilišta, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij na engleskom jeziku, Prehrambeno biotehnološki fakulet Sveučilišta u Zagrebu, itd.) te voditelji i predavači na tečajevima stručnog usavršavanja.

Nastava u Bolnici
Razumijemo koliko je važno da se vaše dijete odjeća sigurno i ugodno tijekom boravka u bolnici, stoga je roditeljima omogućen cjelodnevni smještaj uz dijete. Tijekom hospitalizacije  provodi se nastava za školsku djecu, koju organiziraju nastavnici Škole u bolnici. Kako bi nastava bila što kvalitetnija molimo vas da ponesete školske knjige vašeg djeteta.

Za Osmjeh djeteta u bolnici
Da bi boravak vašeg djeteta u Bolnici na našem odjelu bio što bezbolniji i što manje traumatičan uz iskusno osoblje koje će vašem djetetu uvijek biti na usluzi brinu se naši volonteri. Svaku večer djecu posjećuju „tete pričalice" iz udruge Smiješak za sve i pričanjem priča pomažu djeci utonuti u san. Odjel posjećuju i Crveni nosevi- klaunovi doktori koji uveseljavaju male pacijente šalama i propisuju smijeh kao lijek.

Naš cilj stvoriti je pozitivno iskustvo za sve naše pacijente i njihove roditelje. Tu smo da pružimo podršku u svakom aspektu brige  za vaše dijete.
Za više informacija ili zakazivanje termina, kontaktirajte na telefonski broj 01/6391-164 ili putem e maila _______________.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Klinika za pedijatriju Zavod za alergologiju, kliničku imunologiju i reumatologiju Odjel za alergologiju i kliničku imunologiju s dnevnom bolnicom