Katalog informacija

Dječja bolnica Srebrnjak je kao tijelo javne vlasti, a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10) sačinila katalog informacija. Prema predmetnom zakonu katalog informacija je sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup koje tijelo javne vlasti posebnom odlukom ustrojava. Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

 

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

  • pisanim putem uz ispunjeni obrazac, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama" na poštansku adresu: Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, 10 000 Zagreb
  • elektroničkim putem na : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • na broj fax-a: 01/ 6391 188
  • usmenim putem

Sukladno Zakonu o pravu na pristup onformacijama pisani zahtjev mora sadržavati

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi. Odgovor na vaš usmeni ili pismeni zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama- DOKUMENTI


STATUT


PRAVILNICI


DONACIJE


Informativni vodič o besplatnim uslugama zdravstvenih ustanova Grada Zagreba namijenjen mladima - Zagreb za zdravlje mladih 


 UPRAVNO VIJEĆE- POZIVI


 STRUČNO VIJEĆE- POZIVI


 POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE- POZIVI 


 ETIČKO POVJERENSTVO- POZIVI


Javna nabava

Postupnik arhiviranja, izlučivanja i uništenja gradiva

Postupak za otvaranje, obračun i isplatu putnih naloga


FINANCIJSKI PLANOVI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

PLANOVI NABAVE


REGISTAR UGOVORA

REVIZORSKA IZVJEŠĆA


Rješenje o ovlaštenju za provođenje spec. usavršavanja DBS

Rješenje o ovlaštenju za provođenje spec. usavršavanja DBS (dopuna)


Nalazite se ovdje: Naslovnica Katalog informacija