Odjel za neuropedijatriju s dnevnom bolnicom

Voditelj Odjela:
Prim.mr.sc. Tomislav Gojmerac, dr.med. - subspecijalist pedijatrijske neurologije

Liječnici na Odjelu:
Izv.prof.prim.dr.sc. Romana Gjergja Juraški, dr. med. - subspecijalist pedijatrijske neurologije
Prim. Matilda Kovač Šižgorić, dr.med. - subspecijalist pedijatrijske neurologije

Glavna sestra Odjela:
Elizabeta Kralj Kovačić, univ. mag.med.techn.

Medicinske sestre:
Sara Belandžić, bacc.med.techn.
Aleksandra Pongrašić, bacc.med.techn. 

Kontakt telefon:  01/ 6391 152, od 07 do 15 h
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Napomena:

1. Naručivanje pacijenata za neuropedijatrijske preglede i preporučene dijagnostičke pretrage provodi se isključivo putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Primitak bolesnika na Odjel za neuropedijatriju s dnevnom bolnicom ostvaruje se kao hitan primitak iz bolničke hitne pedijatrijske ambulante ili kao primitak u unaprijed određen/ dogovorni termin, uz uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Predbilježba za termin primitka na dnevnobolničku obradu i/ili liječenje provodi se isključivo putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3. Roditelji/ zakonski skrbnici su naši suradnici te u slučaju potrebitosti stacionarnog zbrinjavanja, ako nam smještajni kapaciteti dozvoljavaju, u najboljem interesu za dijete osiguravamo smještaj roditelja uz dijete.

4. Savjetovalište za epilepsiju: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

O ODJELU

Neuropedijatrijska služba postoji i djeluje u Dječjoj bolnici Srebrnjak od 2011. godine. Formirala ju je  doc.dr.sc. Romana Gjergja Juraški osnivanjem neuropedijatrijske ambulante, uvođenjem novih dijagnostičkih pretraga, koje se do tada u bolnici nisu radile (UZV mozga i EEG) te izobrazbom tehničara za rad u neuropedijatriji. 2012. godine je formiran i Odjel neuropedijatrije. Od 2014. godine su izobrazbom osoblja proširene dijagnostičke mogućnosti na EMNG dijagnostiku i akupunkturu u liječenju boli, a započeta je i izobrazba tehničara za vidne evocirane potencijale. 2016. godine je proširen i novom aparaturom obnovljen uskosuradni Odjel za poremećaje spavanja. Od 2019., a pogotovo 2020. godine klinička i dijagnostička djelatnost odjela je znatno proširena na grupu perinatalno neurorizične djece i djece s neurorazvojnim odstupanjima. 2020. godine je ustrojena i razvijena neuropedijatrijska dnevna bolnica, a od 2023. godine i redovita ordinacija za evocirane potencijale.

Tijekom 2021. godine je kompletno zanovljena EEG/PSG oprema, postavljen je i u funkciju pušten neuroserver, čime je moderniziran pristup nalazima putem čitalačkih stanica. 2022. godine je donacijski zanovljena EP/EMNG oprema.

Stručna djelatnost Odjela za neuropedijatriju s dnevnom bolnicom obuhvaća dijagnostiku i liječenje širokog spektra neuroloških bolesti i stanja u dječjoj dobi. Praktično organizacijski, ovisno o potrebama pacijenata i mogućnostima stručno korektnog i cjelovitog pružanja indicirane dijagnostičke obrade i liječenja, zdravstvena zaštita na odjelu se pruža putem stacionarnog odjela, dnevne bolnice i polikliničke djelatnosti, koja uključuje i noćni rad (na Odjelu za poremećaje spavanja). 

Na odjelu je zaposleno troje liječnika pedijatara, užih specijalista pedijatrijske neurologije, 6 EEG/sleep tehničara, 3 medicinske sestre i 2 psihologa.

U sadašnjem kadrovskom sastavu, liječnici neuropedijatrijske službe imaju znanje, vještine i licence za obavljanje sve neuropedijatrijske dijagnostike, osim slušnih evociranih potencijala (koje uglavnom izvode specijalisti otorinolaringologije). U suradnji sa suradnim ustanovama pruža se i druga indicirana dijagnostika (neuroradiološka i sl.).

U sklopu odjela djeluju tri neuropedijatrijske i jedna psihologijska ambulanta, dvije ambulante za intrakranijski ultrazvuk, EEG laboratorij i laboratorij za evocirane potencijale. 

Za polikliničke ambulantne preglede i pretrage pacijenti se predbilježuju elektroničkom poštom na bolničku ili odjelnu adresu elektroničke pošte. Dnevnobolničke i hospitalne obrade se obavljaju u organiziranim terminima,  bez listi čekanja.

Djelatnici neuropedijatrijskog odjela su aktivni članovi stručnih društava, istraživači u nacionalnim i europskim projektima, predavači i nastavnici na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi i mentori.

Ordinacije za neuropedijatriju

Izv.prof.dr.sc. Romana Gjergja Juraški, dr.med.

pon  9-15 h

čet   9-15 h

Prim.mr.sc. Tomislav Gojmerac, dr.med.

pon 13-19:30 h

sri  09-15:30  h

Prim. Matilda Kovač Šižgorić, dr.med.

uto  9-15 h

sri 13-17 h

Ordinacija za psihologiju

Veronika Koštal, mag.psih.

pon 08-12 h

uto  08-12 h

sri   08-12 h

čet  08-12 h

pet  08-12 h

EEG laboratorij

Ivana Marušić Krnic, mag. physioth.

Marija Miloš, bacc. med. techn.

Hrvoje Pap, med. techn.

Ines Kunić, bacc. therap. occup

Sandra Mance, bacc. physioth.

Sara Horvat, bacc. med. techn.

pon 7-19 h

uto 7-15 h

sri  7-19 h

čet 7-15 h

pet 7-15 h

Ordinacija za intrakranijski ultrazvuk

Prim.mr.sc. Tomislav Gojmerac, dr.med.

uto 9-13 h

Prim. Matilda Kovač Šižgorić, dr.med.

sri 17-19 h

Laboratorij za evocirane potencijale

Sandra Mance, bacc. physioth.

Hrvoje Pap, med. techn.

pon 13-18 h

čet 08-13 h

Neuropedijatrija 4 Neuropedijatrija 1

Neuropedijatrija 3Neuropedijatrija 4

Neuropedijatrija 6Neuropedijatrija 2

Nalazite se ovdje: Naslovnica Klinika za pedijatriju Zavod za neuropedijatriju, pulmologiju i kardiologiju Odjel za neuropedijatriju s dnevnom bolnicom