Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Rukovoditeljica službe:
Ksenija Marin, magistar prava
Telefon: 01/6391-115

Ostali djelatnici:
Ljiljana Relić, stručni referent za kadrovske poslove
Ana Šušković Mihiček, stručni referent za tajničke poslove

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova Dječje bolnice Srebrnjak obavlja pravne poslove zastupanja Bolnice, izrađuje normativne akte i ugovore te prati razvoj medicinskog prava.
Služba je zadužena za poslove vezane uz zapošljavanje djelatnika te pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa, vođenje propisane evidencije i očevidnika te izradu nacrta prijedloga općih akata Bolnice. Služba vodi poslove uredskog poslovanja, administrativno stručne poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava te brojne pomoćne poslove.

Unutar Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova po sistematizaciji pripadaju i: radnik u sabirnici rublja i spremačice.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova