Služba za financijske i računovodstvene poslove

Pomoćnica ravnatelja i rukovoditeljica službe:
Nataša Tadić, dipl.oec.

Jelena Tolić- viša stručna savjetnica za financijske i računovodstvene poslove
Silvija Gaurina- viša stručna referentica, glavna knjigovotkinja
Kata Rožić- stručna referentica za obračun plaće
Dijana Majdak- stručna referentica za upis u Centralni obračun plaća i evidenciju radnog vremena

Telefon: 01/6391-144
Faks: 01/6391-188 

Služba za financijske i računovodstvene poslove organizira i koordinira računovodstveno-financijske poslove, plan i analizu, izradu godišnjeg programa rada, plana razvitka bolnice te prati izvršenje i poduzima mjere za ostvarivanje plana, optimalizaciju i kontrolu troškova.

Služba je zadužena za financijsko i materijalno knjiženje, likvidaturu ulaznih računa te prati salda konti kupaca i dobavljača. Izvršava poslove obračuna plaća i naknada, ugovora o djelu, bolovanja te poslove vođenja blagajne i blagajničkih izvještaja.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Služba za financijske i računovodstvene poslove