Prva konferencija Pedijatrijskog društva – „ Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar pedijatrijske skrbi“

komunikacija 1U ulozi organizatora i aktivnih sudionica djelatnice Klinike za dječje bolesti Srebrnjak Elizabeta Kralj Kovačić,mag.med.techn. i Dubravka Gajšek,mag.med.techn. sudjelovale su 17. i 18. listopada u Zadru – Hotel Kolovare na 34. sastanku pedijatrijskih medicinskih sestara Europe (engl. Paediatric Nurses Associations of Europe; PNAE). Organizatori sastanka bili su Pedijatrijsko društvo Hrvatske udruge medicinskih sestara i Odjel za pedijatriju OB Zadar. Ispred Pedijatrijskog društva glavni koordinator i voditeljica organizacije bila je Kristina Kužnik,mag.med.techn.- Predsjednica Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici 12 zemalja Europe. Tijekom dva radna dana raspravljalo se o problemima i prijedlozima za unaprjeđenje pedijatrijskog sestrinstva, razmjenjivalo znanja, iskustva i stručna mišljenja čiji je cilj doprinijeti kvalitetnijoj pedijatrijskoj sestrinskoj skrbi za svako dijete i adolescenta na području Europe. Ovaj događaj od iznimne važnosti za pedijatrijsko sestrinstvo u Republici Hrvatskoj bio je pod pokroviteljstvom Grada Zadra i Zadarske Županije.

komunikacija 3 komunikacija 4

U nastavku 34. sastanka PNAE u hotelu Kolovare s početkom 18. listopada održana je Prva konferencija "Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar pedijatrijske skrbi" na kojoj je prisustvovalo stotinjak sudionika, medicinskih sestara i tehničara i drugih profila stručnjaka iz cijele Republike Hrvatske. Konferencija je u organizaciji Pedijatrijskog društva HUMS-a, Poliklinike Bagatin i Odjela za pedijatriju OB Zadar. U organizacijskom odboru oba događaja sudjelovale su : Kristina Kužnik,mag.med.techn. – Predsjednica društva, Danijela Nožinić,mag.med.techn. – Tajnica Društva, Elizabeta Kralj Kovačić,mag.med.techn. – Dopredsjednica Društva, Marija Ljubičić,mag.med.techn.- Član IO Društva, te Dubravka Gajšek, mag.med.techn, Član IO Društva.
Na Konferenciji je sudjelovalo 11 pozvanih predavača te 6 sudionica okruglog stola. Održano je 10 usmenih prezentacija, okrugli stol, te dvije radionice.

Svečano otvorenje konferencije 18. listopada 2019. uveličali su usmenim prezentacijama doc.dr.sc. Borko Baraban s Odsjeka za kulturu, medije i menadžment, Akademije za umjetnost i kulturu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s temom „ Medicinsko nazivlje u privatnoj i javnoj komunikaciji", te doc.dr.sc. Robert Lovrić,mag.med.techn., Predstojnik Zavoda za sestrinstvoˇprof.dr.sc. Radivoje Radić", Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s temom „ Znanstvena komunikacija u sestrinstvu".
U subotu 19. listopada 2019. radni dio konferencije otvorila je predsjednica Društva kratkim osvrtom na protekli 34. Sastanak PNAE koji se održao 17. i 18. listopada u Zadru gdje smo bili ponosni domaćini i predstavnici pedijatrijskih medicinskih sestara/tehničara RH.
Moderatori usmenih prezentacija bile su: Elizabetu Kralj Kovačić mag.med.techn., Kristina Kužnik,mag.med.techn., Danijela Nožinić, mag.med.techn., Antonija Marić, mag.med.techn., Marija Ljubičić, mag.med.techn. i Marina Bedeković Sliško, mag.med.techn.

Kroz usmene prezentacije predstavljene su teme : „Komunikacija u sustavu kvalitete"– Smiljana Kolundžić,mag.med.techn., „Strukturirana metoda komunikacije – SBAR" - Elizabeta Kralj Kovačić,mag.med.techn., „Može li se upravljati sukobom?" – Marina Ćićak Novak,bacc.med.techn., „Preuzimanje odgovornosti i disciplina života" - prof. Matej Sakoman,mag.psych., „Mentorove kronike- uvođenje novo zaposlene medicinske sestre/tehničara u proces rada" – Josipa Čorić,bacc.med.techn., „Kvalitetnom komunikacijom do zadovoljstva na poslu" – Monika Friščić,mag.oec., „Povezivanje sestrinske skrbi u ranom razvoju djeteta" – Milica Tikvić,mag.med.techn., „Konceptualni model senzibilizacije obitelji u skrbi za bolesno dijete" - Ana Marija Hošnjak,dipl.med.techn.

Tema okruglog stola bila je komunikacija kao glavni alat za optimalno partnerstvo u pedijatriji. Uz voditelje Kristinu Kužnik, mag.med.techn. i Elizabetu Kralj Kovačić mag.med.techn., na okruglom stolu sudjelovale su Dubravka Bodalec, mag.med.techn. Sanja Buhin Čmarec, mag.med.techn., Anita Mišković, dipl.med.techn. Edita Prelec, dipl.med.techn. Mirjana Saratlija, bacc.med.techn. te Milica Tikvić, mag.med.techn. Kroz aktivnu komunikaciju odgovaranjem na ciljana pitanja sudionice okruglog stola iznijele su svoje stručne stavove i mišljenja sukladno svom djelokrugu rada. Tijekom sat vremena prošli smo kroz aktualne probleme u pedijatrijskoj skrbi u bolnicama, primarnoj zdr.zaštiti te školstvu. Zajednički stav svih sudionika je da se vidi napredak kroz svakodnevni rad po pitanju poboljšanja kvalitete komunikacije kako u odnosu medicinska sestra pacijent tako i u odnosu medicinska sestra roditelj.

komunikacija 2

U popodnevom dijelu konferencije održane su dvije radionice. Prvu radionicu vodili su Matej Sakoman i Monika Friščić iz Poliklinike Bagatin na temu „ Vrhunska sestra budućnosti- njena znanja i njena uloga". Drugu radionicu vodila je Lina Đulvat iz Psihološkog centra Razvoj na temu „Međuljudski odnosi kao izvor najvećeg zadovoljstva i najžešćih sukoba".

Ispred Klinike za dječje bolesti „ Srebrnjak" na konferenciji smo sudjelovale s predavanjem „SBAR – strukturirana metoda komunikacije „- Elizabeta Kralj Kovačić, Dubravka Gajšek, te magistra sestrinstva Sanja Buhin Čmarec kao aktivna sudionica okruglog stola s temom partnerstva s roditeljima/zakonskim skrbnicima u jednodnevnoj dječjoj kirurgiji. Kao slušači sudjelovale su : Marija Vodopija, bacc.med.techn., Tanja Ćosić,bacc.med.techn. , Ivana Tomić,bacc.med.techn. , Silvija Ortulan, bacc.med.techn. , Zrinka Kolak,mag.med.techn., Ivana Duspara,ms., Katarina Bogović,bacc.med.techn.

Konferencija je trajala do 20. listopada 2019. Skup je bio stručan i kvalitetan te smo kroz predavanja i radionice pozvanih predavača s područja komunikologije i pedijatrijske sestrinske skrbi obnovili specifična znanja, ali i sudjelovali na niz treninga u cilju poboljšanja međusobne komunikacije između pružatelja zdravstvene skrbi, te u odnosu prema pacijentu.

Učinkovita komunikacija je alat kojim se otvaraju razne mogućnosti u ostvarivanju najboljih mogućih rezultata unutar profesije. Komunikacijske navike grade se odgojem, prvenstveno obiteljskim, ali se i stječu kroz učenje, iskustvo te društvenu okolinu. Bez komunikacije nema timskog rada.
Komunikacijsko znanje ili neznanje izuzetno je važno u dinamičnom procesu rada. Za komunikaciju koja mora biti učinkovita, dovoljna, sveobuhvatna kao i u skladu s individualnim potrebama sugovornika ponekad je potrebno više od osnovne kulture komuniciranja. Upravo zato potrebna je kontinuirana nadogradnja specifičnih znanja u komunikaciji te razvoj vještine i umijeća komuniciranja.
Utvrdili smo koje su najčešće poteškoće s kojima se susrećemo, razmijenili komunikacijska znanja, definirali alate potrebne da budemo svjesni sebe kao članova tima te naše komunikacijske uloge.

Izvješće pripremila: Elizabeta Kralj Kovačić, mag.med.techn.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Sestrinstvo Izvješća sa stručnih skupova Prva konferencija Pedijatrijskog društva – „ Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar pedijatrijske skrbi“