Novosti

Udruga roditelja djece astmatičara Hrvatske članica je GAAPP-a

cropped GAAPP logo v1 color

Od siječnja 2023. godine Udruga roditelja djece astmatičara Hrvatske članica je GAAPP-a ( Global Allergy & Airways Patient Platform).

Misija je GAAPP-a globalno podržati i osnažiti pacijente s alergijskim, respiratornim i atopijskim bolestima štiteći njihova prava i inzistirajući na obvezama vlada, zdravstvenih djelatnika i šire javnosti.

Vizija je GAAPP- a stvoriti svijet u kojem pacijenti s alergijama, respiratornim i atopijskim bolestima žive bolje. Temelje se na vrijednostima poštovanja, odgovornosti i dobrih međusobnih odnosa.
Ciljevi i zadatci GAAPP-a temelje se na sljedeća četiri elementa: svijest, edukacija, zagovaranje i istraživanje.

GAAPP je globalna neprofitna organizacija koja surađuje sa zdravstvenim i vladinim organizacijama - kao što su KO, EAACI, ERS, GINA, Gold, KO GARD i IPCRG - u cilju poboljšanja kvalitete života pacijenata i smanjili utjecaj alergijskih, respiratornih i atopijskih bolesti. Služeći kao ravnopravan partner čine dinamične, korisne promjene u zdravstvenoj i socijalnoj politici i globalnom donošenju odluka te dijele informacije i najbolje prakse sa članicama organizacije. Također poboljšavaju kvalitetu dijagnostike i terapije unutar područja. Kao globalna platforma, GAAPP ima za cilj poslužiti kao posrednik između organizacija pacijenata, omogućujući pojačavanje lokalnih glasova i potičući komunikaciju diljem svijeta. Nastoje zahtijevati globalne standarde, uključujući povećanje kvalitete zraka smanjenjem onečišćenja, koji će u konačnici osnažiti pacijente i njihove zajednice te poboljšati njihovu kvalitetu života. Podržavaju osnivanje organizacija pacijenata u zemljama s niskim i srednjim prihodima, pomažući u poboljšanju skrbi i podrške za alergijske, respiratorne i atopijske bolesti diljem svijeta.

Članovi GAAPP-a imaju koristi od izravnog znanja i podrške za lokalnu prilagodbu i provedbu globalnih standarda kvalitete.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Novosti Udruga roditelja djece astmatičara Hrvatske članica je GAAPP-a