Uprava

Uprava

Ravnatelj Bolnice - Doc. dr .sc. Boro Nogalo, dr. med.
Zamjenik ravnatelja - Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med.
Pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete zdrav. zaštite i nadzor - Izv. prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.
Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - Vlasta Krešić, dipl. med. techn.


Upravno vijeće

Prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina, dr. med. - predsjednica U.V.
Prof. dr. sc. Boris Labar, dr. med.
Mr. sc. Bernardica Juretić, dipl. psiholog
Izv. prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.
Zrinka Kolak, bacc. med. techn.


Znanstveno vijeće

Doc. dr. sc. Boro Nogalo, dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.
Doc. dr. sc. Damir Erceg, dr. med.
Dr. sc. Giorgie Petković, dr. med.
Dr. sc. Rajka Lulic Jurjevic, dr. med.
Prim. dr. sc. Romana Gjergja Juraški, dr. med.
Dr. sc. Željka Vlašić Lončarić, dr. med.

Etičko povjerenstvo

1. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med. - predsjednik
2. Prof. dr. Željko Tanjić - član
3. Gđa. Vesna Jurić Rukavina - član
4. Izv. prof. dr .sc. Davor Plavec, dr. med. - član
5. Prim. dr. sc. Lana Bukovac, dr. med. - član


Povjerenstvo za kontrolu kvalitete

1. Izv. prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.- predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med. - član
3. Željko Ferenčić, dr. med. - član
4. Prim. doc. dr. sc. Romana Gjergja Juraški, dr. med. - član
5. Dr. sc. Maša Hrelec Petrlj, dr. med. - član
6. Vlasta Krešić, dipl. med. techn. - član
7. Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn. - član

Povjerenstvo za lijekove

1. Doc. dr. sc. Damir Erceg, dr. med. - predsjednik
2. Mr. ph. Sanda Ehrlich Lipej - član
3. Željko Ferenčić, dr. med. - član
4. Dr. sc. Željka Vlašić Lončarić, dr. med. - član
5. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med.- član

Povjerenstvo za unutarnji nadzor

1. Izv. prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med. - predsjednik
2. Željko Ferenčić, dr. med. - član
3. Tonka Crnogorac, bacc. med. lab. dijagn. - član
4. Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn. - član
5. Davor Mačukat, ing. radiol. - član

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija

1. Prim. dr. sc. Radovan Vodopija, dr. med. spec. epidemiologije - predsjednik
2. Dr.sc. Srđan Ante Anzić, dr. med -član
2. Mr. sc. Biserka Matica, dr. med. spec. mikrobiologije i parazitologije - član
3. Mladen Matić, dr. med. spec. infektologije - član
4. Vlasta Krešić, dipl. med. techn. - član
5. Darija Ordulj - Aničić, mag. med. techn. - član

Radni tim za medicinsku dokumentaciju

1. Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn. - predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med. - član
3. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med. - član
4. Marija Perica, dr. med. - član

Radni tim za sestrinsku dokumentaciju

1. Dubravka Gajšek, bacc. med. techn. - predsjednik
2. Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn. - član
3. Tanja Ćosić, bacc. med. techn. - član
4. Danijela Vrankić, bacc. med. techn. - član
5. Darija Ordulj- Aničić, mag. med. techn.- član
6. Maja Jeđut, ms. - član

Tko je Online

Imamo 70 gostiju i nema članova online

Nalazite se ovdje: Naslovnica Uprava