Uprava

Uprava

v.d. Ravnatelja Bolnice -  Ivana Đerek Dubravčić, dr. med.
Zamjenik ravnatelja - Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med.
Pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete zdrav. zaštite i nadzor - Prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.
v. d. Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - Darija Ordulj-Aničić, mag. med. techn.


Upravno vijeće

Prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina, dr. med. - predsjednica U.V.
Prof. dr. sc. Boris Labar, dr. med.
Mr. sc. Jozo Milićević
Prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.
Zrinka Kolak, mag. med. techn.


Znanstveno vijeće

Doc. dr. sc. Boro Nogalo, dr. med.
Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med.
Prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.
Doc. dr. sc. Damir Erceg, dr. med.
Dr. sc. Giorgie Petković, dr. med.
Dr. sc. Rajka Lulic Jurjevic, dr. med.
Prim. dr. sc. Romana Gjergja Juraški, dr. med.
Dr. sc. Željka Vlašić Lončarić, dr. med.

Etičko povjerenstvo

1. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med. - predsjednik
2. Prof. dr. Željko Tanjić - član
3. Gđa. Vesna Jurić Rukavina - član
4. Prof. dr .sc. Davor Plavec, dr. med. - član
5. Prim. dr. sc. Lana Bukovac, dr. med. - član


Povjerenstvo za kontrolu kvalitete

1. Prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.- predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med. - član
3. Dr.sc. Denis Polačec, dr.vet.med. - član
4. Prim. doc. dr. sc. Romana Gjergja Juraški, dr. med. - član
5. Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn. - član

Povjerenstvo za lijekove

1. Doc. dr. sc. Damir Erceg, dr. med. - predsjednik
2. Željko Ferenčić, dr. med. - član
3. Dr. sc. Željka Vlašić Lončarić, dr. med. - član
4. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med.- član

Povjerenstvo za unutarnji nadzor

1. Prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med. - predsjednik
2. Željko Ferenčić, dr. med. - član
3. Tonka Crnogorac, bacc. med. lab. dijagn. - član
4. Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn. - član
5. Krunoslav Šaler, dipl.ing.

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija

1. Dr.sc. Srđan Ante Anzić, dr. med -član
2. Mr. sc. Biserka Matica, dr. med. spec. mikrobiologije i parazitologije - član
3. Mladen Matić, dr. med. spec. infektologije - član
4. Darija Ordulj - Aničić, mag. med. techn. - član

Radni tim za medicinsku dokumentaciju

1. Prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.
2. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med.
3. Darija Ordulj-Aničić, mag.med.techn.
4. Marija Perica, dr. med.
5. Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn.
6. Prim.mr.sc.Duška Markov-Glavaš, dr.med.
7. Gordana Fressl Juroš, spec.med.biok.
8. Nikolina Planinc, mag.med.techn.

Radni tim za sestrinsku dokumentaciju

1. Dubravka Gajšek, mag. med. techn. – predsjednica
2. Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn. - član
3. Jelica Marković, bacc. med. techn. - član
4. Nikolina Planinc, mag.med.techn. - član
5. Darija Ordulj- Aničić, mag. med. techn.- član
6. Maja Kvarantan Jeđut, bacc.med.techn. – član
7. Silvija Ortulan, bacc.med.techn. – član
8. Marta Bačurin, bacc.med.techn. –član
9. Ivana Tomić, bacc.med.techn. - član

Radni tim za akreditaciju

1. Prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.
2. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, dr. med.
3. Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn.
4. Darija Ordulj-Aničić, mag.med.techn..
5. Dr. sc. Maša Hrelec Petrlj, dr. med.
6. Dr.sc. Denis Polačec, dr.vet.med.
7. Ivona Višekruna, dipl.ing.preh.tehn.
8. Anica Džajić, mag.med.lab.dijagn.
9. Dubravka Gajšek, mag.med.techn.
10. Krunoslav Šaler, dipl.ing.

Tko je Online

Imamo 164 gostiju i nema članova online

Nalazite se ovdje: Naslovnica Uprava