Ambulante

24 satno mjerenje krvnog tlaka

U djece u kojih su izmjerene granične, oscilirajuće ili povišene vrijednosti krvnog tlaka moguće je pomoću aparata koji se nosi oko pojasa i uz koji je moguće obavljati sve svoje dnevne aktivnosti izmjeriti i utvrditi prosječne vrijednosti krvnog tlaka, najniže i najviše vrijednosti te postotak odstupanja izmjerenih vrijednosti od normalnih vrijednosti za dob dijeteta.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Ambulante Kardiološka ambulanta 24 satno mjerenje krvnog tlaka